Multilingual Turkish Dictionary

ساغینتی

ساغینتی : تورکجه فارسجا

ا.دام شیرده. خونی که در اعضاء بدن جمع شود و یا از آن بچکد

ساغینتی : تورکجه تورکجه

[آد]
ساغیلان حئیوان (فا:حیوان شیرده).
بدنین هر هانسی بیر یئرینه‏سیزان ویا چیخان قان