Multilingual Turkish Dictionary

شاهسئونی

شاهسئونی : تورکجه فارسجا

ا.نوعی رقص آزربایجانی. شاهسونها نیز موسیقی و رقص خاص خود را دارند که در سایر مناطق آزربایجان نیز متداول شده است. یکی از این رقصها نیز رقص شاهسونی است که در نخجوان مشهور است. این رقص را در مراسم عروسی با علاقمندی می‎رقصیدند. تمپو رقص آهسته بوده و آن را افراد مسن ایفاء می‎نمایند