Multilingual Turkish Dictionary

شاهی

شاهی : تورکجه فارسجا

ا.پنج دینار. از اجزاء پول ایران. در زمان قاجاریه معادل 50 دینار بود و آن را «دوپول» می‌گفتند. نوعی سبزی خوردن. پارچة ابریشیمی ‌رنگین. قانوووز