Multilingual Turkish Dictionary

شر قاریشماق

شر قاریشماق : تورکجه فارسجا

شب شدن. غروب شدن. هوا تاریک شدن. علت نام نهادن شر به شب این است که مردم آزربایجان فرارسیدن شب را همراه با زیاد شدن خطر می‌دانند و انجام برخی کارها را در شب ناپسند می‌دانند: ناخن گرفتن، در دست گرفتن آلت برنده، خم شدن و آب نوشیدن از چشمه، بردن بچه کنار رودخانه، خوابیدن زیر درخت و