Multilingual Turkish Dictionary

شرایط جورلنمک

شرایط جورلنمک : یابانجی سوزلره قارشی

olqanmaq(izah: olmağına şərayit cürlənmək.)