Multilingual Turkish Dictionary

شنداق

شنداق : تورکجه فارسجا

ا.یکی از بهترین کرکهای سیصد و شصت گانه که اهل ختا برای «شد و غو» ساخته‎اند