Multilingual Turkish Dictionary

شوورن

شوورن : تورکجه فارسجا

ا.گیاخاکشیر. شفترک. گیاهی است خودرو که در صحراها و باغها و دامنة کوهها می‌روید، بلندیش تا نیم متر می‌رسد. شاخه‎های باریک و برگهای دراز و گلهای کوچک زردرنگ دارد. دانه‎هایش سرخ رنگ و به اندازة خشخاش و در غلاف نازکی جا دارد. (Sisymbrium.cru)