Multilingual Turkish Dictionary

شچره

شچره : تورکجه فارسجا

ا.گیانوعی گل زیبا. پنجة مریم یا بخور مریم نیز می گویند. آتش پرستان قدیم، این گل را به هنگام عبادت بر سینه می گذاشتند و معتقد بودند که مریم هنگام زادن عیسی، آن را در دست داشته است