Multilingual Turkish Dictionary

شیرع

شیرع : یابانجی سوزلره قارشی

açın(izah: başlanış.)
toy açını saat beş, ucunu yeddidir. (açın: beş- ucunu: yeddi) (ağaz. şiru')