Multilingual Turkish Dictionary

فرستنده

فرستنده : یابانجی سوزلره قارشی

iberən(izah: iverən. berərən. verərən. berici. verici. göndərən.)