Multilingual Turkish Dictionary

فس

فس : تورکجه فارسجا

ا.[مأخوذ از نام شهر فاس در مراکش]فینه. کلاه سفید یا قرمز رنگ که مصریها و تورکان برسر می‌گذارند