Multilingual Turkish Dictionary

فعله

فعله : یابانجی سوزلره قارشی

kəsənə(izah: gün fəhləsi. bəlli (kəsik. məqtu'), danışılmış bir para qarşılığı işləyən işçi).
kəsənə tutmaq: fəhlə işlətmək.
az ye özüvə bir kəsənə tut.
mən sənin kəsənən deyilim ki.
kəsənələr birliyi.)