Multilingual Turkish Dictionary

فوفل آغاجی

فوفل آغاجی : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانخل هندی. درختی است از تیرة نخلها، در مناطق گرم می‌روید و بلندیش تا 15 متر می‌رسد. ثمر آن در خوشه جا دارد مانند خوشة خرما، چوبش سیاه رنگ است و در نجاری برای ساختن اشیاء ظریف به کار می‌رود