Multilingual Turkish Dictionary

چؤمچه دان

چؤمچه دان : تورکجه فارسجا

ا.مر.[تر.فا]نوعی بافتة ظریف که در گذاشتن قاشق و
.. استفاده می‌شد. در برخی جاها مانند دوه‌چی و خیزی، به این بافته «مَقَله» می‌گویند