Multilingual Turkish Dictionary

کؤجو

کؤجو : تورکجه فارسجا

ا.آلتی که در بافندگی، تارها را پس و پیش می‌کند