Multilingual Turkish Dictionary

کؤهله

کؤهله : تورکجه فارسجا

ا.سوراخی است که برای رسیدن هوا به داخل تنور تعبیه می‌کنند. این سوراخ را از تنور از داخل زمین تا کمی‌ آنطرفتر به سمتی که باز است، می‌سازند