Multilingual Turkish Dictionary

کؤینگین یاخاسیندا کئچیرمک

کؤینگین یاخاسیندا کئچیرمک : تورکجه فارسجا

از یقة پیراهن گذراندن. به فرزندی پذیرفتن. در زمان قدیم کودکی را که برای فرزندخواندگی در نظر گرفته می‌شد، از یقة پیراهن می‌گذراندند و بدینوسیله متعهد می‌شدند