Multilingual Turkish Dictionary

کئف سوْروشما

کئف سوْروشما : تورکجه فارسجا

ا.احوالپرسی. همچنین نام مراسمی ‌است در آزربایجان بدین ترتیب که صبح روز پس از شب اول قبر به سرمزار مرده می‌روند تا احوالی از او بپرسند