Multilingual Turkish Dictionary

کئچی ممه سی

کئچی ممه سی : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانام گیاهی از تیرة گل زنگوله‎ای که مصرف صنعتی دارد. Abutilon) نوعی رقص آزربایجانی. رقصی معیشتی است که مربوط به دوشیدن بز است. حرکت دستها مانند حالت دوشیدن بوده و بدن به سمت جلو خم میشود. سرعت رقص آرام و کمی‌ تند است. ملودی زیبا و موسیقی آهنگداری دارد. گاهی مردان هم آن را اجرا می‌کنند. در بسیاری از مناطق متداول است