Multilingual Turkish Dictionary

کسسوو

کسسوو : تورکجه فارسجا

ا.تکّه چوبی که با آن آتش تنور را به هم می‌زنند. معمولاً پس از مدتی استعمال سیاه سوخته می‌شود