Multilingual Turkish Dictionary

کوْرسیو

کوْرسیو : تورکجه فارسجا

ا.[لا]برخی کلمات که برای جلب توجه در چاپ با حروف خطی نستعلیق می‌چینند. خط شکسته در فارسی. خط ایتالیک