Multilingual Turkish Dictionary

100BASE-TX

100BASE-TX : English Turkish Haberlesmesi

100 Mbps Ethernet benzeri ağ için IEEE
3’e bir öneri. FDDI’ın TP-PMD, TP-PMD fiziksel karakteristikleri  alınmış fakat Ethernet çerçevelemesi ve CSMA/CD kullanılmıştır. Fast Ethernet ittifakı tarafından sunulmuş üç "100Base-T" standardından