Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Haberlesmesi

English Turkish Haberlesmesi
100 MBPS COPPER UNI : English Turkish Haberlesmesi

ATM Forum’un bakır kablo üzerinde 100 Mbps için UNI tanımlaması

100 MBPS UNI : English Turkish Haberlesmesi

ATM Forum 100Mbps multimode fiber özel UNI. Fore’un TAXI’i ile aynıdır. FDDI’ın temel kodlaması ve optik karakteristikleri kullanılmıştır

1000BASE-CX : English Turkish Haberlesmesi

Çift eşeksenli kablo üzerinde çalışan bir Gigabit Ethernet türevi

1000BASE-LX : English Turkish Haberlesmesi

1330 nm frekansında multimode veya single mode fiber optik kablo üzerinde çalışan bir Gigabit Ethernet türevi

1000BASE-SX : English Turkish Haberlesmesi

Multimode fiber optik kablo üzerinde 850 nm frekansında çalışan bir Gigabit Ethernet türevi

1000BASE-T : English Turkish Haberlesmesi

Büklümlü bakır çift kablo üzerinde çalışan bir Gigabit Ethernet türevi

100BASE-T4 : English Turkish Haberlesmesi

100 Mbps Ethernet benzeri ağ için teklif edilmiş IEEE
3 standardı. 8B6T kodlama ve 25 MHz saat kullanılır. Ayrıca 10Base-T’de olduğu gibi iki çift ve ayrıca iki yönlü half-duplex iletim için iki çift kablo daha kullanılır. Diğer Ethernet çeşitleri ara

100BASE-TF : English Turkish Haberlesmesi

100 Mbps Ethernet benzeri ağ için IEEE
3’e bir öneri. FDDI’ın multimode fiber PMD fiziksel karakteristikleri  alınmış fakat Ethernet çerçevelemesi ve CSMA/CD kullanılmıştır. Fast Ethernet ittifakı tarafından sunulmuş üç "100Base-T" standardı

100BASE-TX : English Turkish Haberlesmesi

100 Mbps Ethernet benzeri ağ için IEEE
3’e bir öneri. FDDI’ın TP-PMD, TP-PMD fiziksel karakteristikleri  alınmış fakat Ethernet çerçevelemesi ve CSMA/CD kullanılmıştır. Fast Ethernet ittifakı tarafından sunulmuş üç "100Base-T" standardından

100BASE-X : English Turkish Haberlesmesi

100Base-TF ve 100Base-TX’in eski adı

100VG-ANYLAN FORUM : English Turkish Haberlesmesi

100VG-AnyLAN’ın yaygınlaşmasını ve geliştirilmesini amaç edinmiş üretici grubu

10BASE-FB : English Turkish Haberlesmesi

IEEE
3 10Base-FB
"Eşzamanlı Ethernet" Tekrarlayıcılar daha verimli haberleşme için özel amaçlı multimode fiber bağlantılar ile bağlanır. Bu sistemde, geleneksel seri bağlantıda dört adet olan tekrarlayıcı adedi artırılmıştır. IEEE
3 Bö

10BASE-T : English Turkish Haberlesmesi

Büklümlü çift kablolama kullanan Ethernet ve IEEE
3 türü. En fazla 100 m mesafede 10 Mbit/s Temelband iletimi sağlar. İnce Ethernet olarak da bilinir

10BASE5 : English Turkish Haberlesmesi

Kalın koaksiyel kablo kullanılan Ethernet ve IEEE
3 türü. 10Mbit/s’lik Baseband iletimi en fazla 500 m mesafede gerçekleştirir

10BROAD36 : English Turkish Haberlesmesi

Broadband eşeksenli kablonun kullanıldığı
Mbps Ethernet tanımı. IEEE
3’ün bir parçası olan 10Broad36’nın, segmen başına 3600 metrelik bir sınırı vardır

110 PATCH PANEL : English Turkish Haberlesmesi

AT&T tarafından geliştirilen gelen ve çıkan hatların bağlandığı bir cihaz. Bu cihazla atlama ve patch kabloları kullanılabilir

155 MBPS UNI : English Turkish Haberlesmesi

ATM Forum 155Mbps özel UNI. İki çeşittir: multimode ve ekranlı bükümlü çift. Multimode sürümü STS3cUNI ile uyumlu değildir. Bu sürüm sadece özel hatlar içindir ve muhtemelen daha ucuzdur. Bir CAT5 sürümü de önerilmiştir

2-WIRE - : English Turkish Haberlesmesi

İki metal iletkenden oluşan bir büklümlü çift iletim hattı

25 MBPS UNI : English Turkish Haberlesmesi

IBM tarafından önerilmiş bakır ATM arayüzü. Ancak ATM forum tarafından reddedilmiştir. IBM önerisinde Token Ring’in işaretleşme karakteristiklerini kullanmıştır

2B1Q : English Turkish Haberlesmesi

(2 Binary 1 Quaternary) Sembol (Baud) başına 2 bit, saniyede 80 Kbaud, 160 Kbps veri oranı sağlayan kodlama sistemi. ISDN U arabirimlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu protokol 1988 ANSI T
601’de ayrıntılı olarak tanımlanmıştır

4-WIRE : English Turkish Haberlesmesi

İki büklümlü çift. Çoğullanmış devreler için kullanılır

4T+ : English Turkish Haberlesmesi

100Base-T4’un eski adı

56 LINE : English Turkish Haberlesmesi

64 Kbps’lik sayısal devre. 8 Kbps’i işaretleşme için kullanılır. Bu hizmet ISDN ile değiştirilmektedir

64 LINE : English Turkish Haberlesmesi

64 Kbps’lik sayısal devre. (DS0) Bu devre PCM ile kodlanmış bir telefon oturumunu taşıyabilir. Frekans aralığı 300 Hz ila 3000 Hz arasındadır

802, 802.X : English Turkish Haberlesmesi

kz. IEEE 802, IEEE
x