Multilingual Turkish Dictionary

A HARD ACT TO FOLLOW

A HARD ACT TO FOLLOW : English Turkish Redhouse

aşılması veya ulaşılması zor bir başarı