Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Redhouse

English Turkish Redhouse
-CY : English Turkish Redhouse

-cysonek isim belirten sonek: fluency akıcılık

-NESS : English Turkish Redhouse

-nesssonek
lik,
lık: fulness. isim doluluk

-SELF : English Turkish Redhouse

-selfsonek kendi: He is not in control of himself. Kendine sahip değil. I will speak with him myself. Onunla kendim konuşacağım. We are supporting ourselves. Kendi kendimizi geçindiriyoruz

-WARDS : English Turkish Redhouse

-wardssonek bakınız
ward

..., AND RIGHTLY SO : English Turkish Redhouse

ve haklıydı da,
.. ve iyi de etti

A : English Turkish Redhouse

aı, ey sıfat (ünsüzlerden önce) bir, herhangi bir: a sunny day güneşli bir gün. There's a cat in the yard. Bahçede (bir) kedi var. twice a year yılda iki kez. $
88 a kilo kilosu beş dolar

A BAD EGG : English Turkish Redhouse

argociğeri beş para etmez adam

A BAD LOT : English Turkish Redhouse

sağlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk

A BAD MARK : English Turkish Redhouse

kırık not, kötü not

A BAD TURN : English Turkish Redhouse

kötülük

A BITTER PILL : English Turkish Redhouse

acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu

A BLACK EYE : English Turkish Redhouse

morarmış göz

A CAN OF WORMS : English Turkish Redhouse

konuşma diliiçinden çıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem

A CARD UP ONE'S SLEEVE : English Turkish Redhouse

kurtarıcı

A CASE IN POINT : English Turkish Redhouse

söz konusu edilen şeyin bir örneği

A CHIP OFF THE OLD BLOCK : English Turkish Redhouse

hık demiş babasının burnundan düşmüş

A CHIP ON ONE'S SHOULDER : English Turkish Redhouse

kavgaya hazır oluş, öfkesi burnunun ucunda olma

A CITIZEN OF TURKEY : English Turkish Redhouse

Türk vatandaşı

A CONTRADICTION IN TERMS : English Turkish Redhouse

sözlerde çelişme

A COUPLE OF : English Turkish Redhouse

iki, iki üç

A COUPLE OF MINUTES : English Turkish Redhouse

irkaç dakika

A CREDIT TO HIS SCHOOL : English Turkish Redhouse

okulu için iftihar vesilesi

A CURSORY GLANCE : English Turkish Redhouse

göz gezdirme

A CUT ABOVE : English Turkish Redhouse

-den bir gömlek üstün