Multilingual Turkish Dictionary

A NEW LEASE ON LIFE

A NEW LEASE ON LIFE : English Turkish Redhouse

(hastalık veya üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama