Multilingual Turkish Dictionary

A WODGE OF

A WODGE OF : English Turkish Redhouse

bir yığın, bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir sürü evrak koydu.
koca/iri bir parça: a wodge of chocolate koca bir parça çikolata