Multilingual Turkish Dictionary

A'LÂ-YI İLLİYYÎN

A'LÂ-YI İLLİYYÎN : Turkish Risale

(Bak: A'lâ)

A'LÂ-YI İLLİYYÎN : Ottoman Turkish

Cennette en yüksek derece. Cenâb-ı Hakkın indinde en iyilerin ve kâmillerin derecesi.(Bak o zat öyle bir maksad, öyle bir gâye için saadet isteyip duâ ediyor ki: İnsanı ve bütün mahlukatı, esfel-i safilin olan fenâ-i mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, fâidesizlikten, abesiyetten a'lâ-yı illiyyîn olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubât-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. M.N.)