Multilingual Turkish Dictionary

A'YAN-I SÂBİTE

A'YAN-I SÂBİTE : Turkish Risale

Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye. (Bak: Adem-i hâricî)

A'YAN-I SÂBİTE : Ottoman Turkish

Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye. (Bak: Adem-i hâricî)