Multilingual Turkish Dictionary

AÇALAMAQ

AÇALAMAQ : Turuz Dictionary

çözələmək. həllaclıq edmək

AÇALAMAQ : Turuz Dictionary

açarmaq. açaramaq. gəvirmək. kavçalamaq. eşələmək. gözləmək. gözələmək. aramaq. axtarmaq. qarqanmaq

AÇALAMAQ : Turuz Dictionary

çözələmək. həllaclıq edmək

AÇALAMAQ : Turuz Dictionary

açarmaq. açaramaq. gəvirmək. kavçalamaq. eşələmək. gözləmək. gözələmək. aramaq. axtarmaq. qarqanmaq