Multilingual Turkish Dictionary

AÇALBAŞTAN

AÇALBAŞTAN : Turuz Dictionary

açalbaşdan. əzəlbaşdan. atalbaşdan. başdanbəri. başlanqıcdan. lap əvvəldən

AÇALBAŞTAN : Turuz Dictionary

açalbaşdan. əzəlbaşdan. atalbaşdan. başdanbəri. başlanqıcdan. lap əvvəldən