Multilingual Turkish Dictionary

AÇAMAQ

AÇAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

həll edəməmək. baş edəməmək. baş çıxaramamaq. üstəsindən gələməmək

ACAMAQ : Turuz Dictionary

acımaq. küflənmək.
kişi dilin dansa, su çox yatsa acar. (acar: küflənər)

AÇAMAQ : Turuz Dictionary

çıxartmaq. ortaya qoymaq. doğmaq.
toyuq iki yumurta açadı.1 açatmaq. gengətmək. tovsiə, rüşd vermək.
görgü oxu kişi oy görün açadı.
yazamaq.
əllə yazalmayan düğün, dişlə açalır.
dillə vurulan düğün, dişlə yazalmaz (açalmaz). {dilin düğmüşün (düğünün), dişin yazamaz: dilin çıxardığı sorunu, diş (zor) çözəməz. dişin qatılığına baxmıyaraq, yumuşaq dillə bacaramaz}. ¶düğünlər yazalaşdı: tam çətinliklər açışdı

AÇAMAQ : Turuz Dictionary

(açmaq). biçəkmək. beçəkmək. (< biçmək). hicalamaq. hicələmək. hecalamaq

ACAMAQ : Turuz Dictionary

acımaq. küflənmək.
kişi dilin dansa, su çox yatsa acar. (acar: küflənər)

AÇAMAQ : Turuz Dictionary

çıxartmaq. ortaya qoymaq. doğmaq.
toyuq iki yumurta açadı.1 açatmaq. gengətmək. tovsiə, rüşd vermək.
görgü oxu kişi oy görün açadı.
yazamaq.
əllə yazalmayan düğün, dişlə açalır.
dillə vurulan düğün, dişlə yazalmaz (açalmaz). {dilin düğmüşün (düğünün), dişin yazamaz: dilin çıxardığı sorunu, diş (zor) çözəməz. dişin qatılığına baxmıyaraq, yumuşaq dillə bacaramaz}. ¶düğünlər yazalaşdı: tam çətinliklər açışdı

AÇAMAQ : Turuz Dictionary

(açmaq). biçəkmək. beçəkmək. (< biçmək). hicalamaq. hicələmək. hecalamaq