Multilingual Turkish Dictionary

AÇAMI

AÇAMI : Turuz Dictionary

(nərsədən, bir yerdən) açıq olan. yad. əcəmi

AÇAMI : Turuz Dictionary

(nərsədən, bir yerdən) açıq olan. yad. əcəmi