Multilingual Turkish Dictionary

AÇANA

AÇANA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəlik açma ayqıtı. dəlgəc. dəlgi. dəlik açma ayqıtı. mətə. burqu

AÇANA : Turuz Dictionary


xoş günün nisgili düşsün səni məndən açana

AÇANA : Turuz Dictionary


xoş günün nisgili düşsün səni məndən açana