Multilingual Turkish Dictionary

AÇANMASAN

AÇANMASAN : Turuz Dictionary


bağlasan şalvarıva köynıyivin düğməsini, qalasan qəddi bükük açanmasan boy buxunun

AÇANMASAN : Turuz Dictionary


bağlasan şalvarıva köynıyivin düğməsini, qalasan qəddi bükük açanmasan boy buxunun