Multilingual Turkish Dictionary

AÇAQ

AÇAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daş olmamış nərsə. daşın qarşıtı: topraq.
aşaq. malat.
xəkə. oğuntu. topraqsin.
kömür açağı.
(açıb arıdıb təmizləyən nərsə). sabın.
ışıq. ışıma. çara. haçar.
kəvik. orunc. urunc. ışıq. rüşvət.
qara bulutu yel açar, urun bilə il açar: rüşvət düğün açar

ACAQ : Turuz Dictionary

acağ. azağ. ( acı). ağrı

AÇAQ : Turuz Dictionary

açağ.
açış. fərəc. azadlıq. (rəhayi).
sevinc. fərəh.
açağ bulmaq.
abdəst. vizu'. dəsdəmaz

AÇAQ : Turuz Dictionary

açar. açaq.
yeni. yeni açılmış. işlənməmiş. taza.
körpə. biçindən son bitən göy. çağacıq

AÇAQ : Turuz Dictionary

nəcat.
burdan açaq güdülməz. bu daxmadan açaq görünür.
açaq yolu.
açaq dilərim

ACAQ : Turuz Dictionary

acağ. azağ. ( acı). ağrı

AÇAQ : Turuz Dictionary

açağ.
açış. fərəc. azadlıq. (rəhayi).
sevinc. fərəh.
açağ bulmaq.
abdəst. vizu'. dəsdəmaz

AÇAQ : Turuz Dictionary

açar. açaq.
yeni. yeni açılmış. işlənməmiş. taza.
körpə. biçindən son bitən göy. çağacıq

AÇAQ : Turuz Dictionary

nəcat.
burdan açaq güdülməz. bu daxmadan açaq görünür.
açaq yolu.
açaq dilərim