Multilingual Turkish Dictionary

AÇAQIŞ

AÇAQIŞ : Turuz Dictionary

açağış. açaxış. açağız. bir işin ən ilk başlanğıcı. (dibaçə. pişqoftar. sərağaz)

AÇAQIŞ : Turuz Dictionary

açağış. çığarış. ifşa edmə

AÇAQIŞ : Turuz Dictionary

açağış. açaxış. açağız. bir işin ən ilk başlanğıcı. (dibaçə. pişqoftar. sərağaz)

AÇAQIŞ : Turuz Dictionary

açağış. çığarış. ifşa edmə