Multilingual Turkish Dictionary

AÇARSAN

AÇARSAN : Turuz Dictionary

-dünə baxsan dündəkini taparsan, ilgəri bax yeni yollar açarsan yararsan

AÇARSAN : Turuz Dictionary

-dünə baxsan dündəkini taparsan, ilgəri bax yeni yollar açarsan yararsan