Multilingual Turkish Dictionary

AÇATLIQ

AÇATLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

açıtlıq. qurtulma. fidyə. azadlıq qarşıtı verilən para

AÇATLIQ : Turuz Dictionary

açazı. açazığ. açtağ. tanqac. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq. tanalıq. tanaylıq. icazənamə. pərvanə. təsdiq

AÇATLIQ : Turuz Dictionary

açazı. açazığ. açtağ. tanqac. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq. tanalıq. tanaylıq. icazənamə. pərvanə. təsdiq