Multilingual Turkish Dictionary

AB DƏR HAVƏN KUBİDƏN

AB DƏR HAVƏN KUBİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

axıntıya kürək çəkmək