Multilingual Turkish Dictionary

AB-I ÇEŞM

AB-I ÇEŞM : Turkish Risale

Göz yaşı

AB-I ÇEŞM : Ottoman Turkish

Göz yaşı