Multilingual Turkish Dictionary

AB-I HAYAT

AB-I HAYAT : Turkish Risale

Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta
"çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer. * Tas
Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir

AB-I HAYAT : Ottoman Turkish

"Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta
""çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet"" mânalarında geçer. * Tas
Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir."