Multilingual Turkish Dictionary

AB-I ZEN

AB-I ZEN : Turkish Risale

f. Küçük havuz. * Su birikintisi. * Yumuşak, lâtif sözlerle hatır alan ve bu manâda emir. (Bak
Avzen)

AB-I ZEN : Ottoman Turkish

f. Küçük havuz. * Su birikintisi. * Yumuşak, lâtif sözlerle hatır alan ve bu manâda emir. (Bak
Avzen)