Multilingual Turkish Dictionary

ABADANLIQ

ABADANLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. a flourishing / populated / well-equipped place

ABADANLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
B a x abadlıq. Hərə bir əl qoysa abadanlığa; Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar. S.Vurğun. [Kendliler] bir yerdə işləsinlər;
. hökumət bu işə kömək də edir, pul da buraxır, maşın da verir, abadanlıq üçün lazımi şeylər də buraxır. T.Ş.Simurq.
Kend, şeher, yaşayış yeri, mesken. [Molla İbrahimxelil:] Məgər mən öz ixti-yarımla belə abadanlıqdan xaric, xəlvət guşəyə özümü çəkmişəm? M.F.Axundzade. □ Abadanlıq salmaq
mesken salmaq, yurd salmaq. Bakının Məhəmmədli kən-dindən köçərilər gəlib, bu məhəllənin cənub tərəfində abadanlıq salmışlar. H.Sarabski.
Bax avadanlıq
ci menada. [Gül-cahan:] Plov nədi, zad nədi?.. Sən də, qar-daşım, abadanlıqdan danışırsan. N.Vezirov. Ancaq mənə verilən üç otağın nə bir stol-kürsüsü vardı ki, üstündə oturub yazı yazasan, nə də bir qeyri abadanlıq vardı. C.Memmedquluzade.