Multilingual Turkish Dictionary

ABADLIQ

ABADLIQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. renovation, improvement, provision of amenities II. s. construction, building; abadlıq işləri construction work

ABADLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Her hansı bir yerde eha-linin yaşayışına lazım olan şerait ve vesait. Şəhərin abadlığına çox diqqət yetirilir.
Bakıda gedən quruculuq və abadlıq işlə-rinin sürət və vüsətini rayon mərkəzlərinə köçürməliyik. Ə.Veliyev.
Abad yer, yaşayış yeri, yaşayış üçün yararlı yer; şenlik. Qlkəmizin hər yeri abad-lıqdır.
Insan abadlıq, bayquş xarabalıq sevər. (Ata. sözü). [Bedel:] Az keçər, qar-daşlar, Pərviz xan xaraba qoyduğu yerlərdə abadlıq görərsiniz. Ə.Haqverdiyev.
məc. klas. Ruh rahatlığı, derdsizlik, qayğısızlıq menasında. Hiç rəng ilə mənə abadlıq mümkün deyil. Füzuli.