Multilingual Turkish Dictionary

ABALIQ

ABALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yabalığ. yeldirmə. yəldirmə. manto. (qadınların gen, bol eşik geyimi)

ABALIQ : Turuz Dictionary

qapalıq. miniş. (uzun qollu ətəkli, gənə bol üst geyim, cübbə, üstənək)

ABALIQ : Turuz Dictionary

qapalıq. miniş. (uzun qollu ətəkli, gənə bol üst geyim, cübbə, üstənək)