Multilingual Turkish Dictionary

ABAN!

ABAN! : Turuz Dictionary

diqqət!.
sakın!. çəkin!. uzaq dur!. ehtiraz ed!.
(evrən bir tor durur) aban düşmə toruna, oyun var çulqamış toyuna.
abanmadan girmə heç yerə, düşərsən birdən çıxılmaz yerə

ABAN! : Turuz Dictionary

diqqət!.
sakın!. çəkin!. uzaq dur!. ehtiraz ed!.
(evrən bir tor durur) aban düşmə toruna, oyun var çulqamış toyuna.
abanmadan girmə heç yerə, düşərsən birdən çıxılmaz yerə