Multilingual Turkish Dictionary

ABANIŞMAQ

ABANIŞMAQ : Turuz Dictionary

əğlişib durmaq: əğilib durmaq. üzərinə əğilmək.
eşidən gəlib başına abanışdılar

ABANIŞMAQ : Turuz Dictionary

əğlişib durmaq: əğilib durmaq. üzərinə əğilmək.
eşidən gəlib başına abanışdılar