Multilingual Turkish Dictionary

ABANQIL

ABANQIL : Turuz Dictionary

abın. gizlən. qaçın.
yağmır gəlsə (yağsa) qapınqıl, yavuz gəlsə abanqıl (qapınqıl: örtün). (yağmırdan qapın, yavuzdan abın)

ABANQIL : Turuz Dictionary

abın. gizlən. qaçın.
yağmır gəlsə (yağsa) qapınqıl, yavuz gəlsə abanqıl (qapınqıl: örtün). (yağmırdan qapın, yavuzdan abın)