Multilingual Turkish Dictionary

ABARMAQ

ABARMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aparmaq. şaşmaq. qorxmaq. ülkmək.
qoparmaq. yox edmək. bitirmək. tükətmək.
qoparılmaq: bitmək. tükənmək. yox olmaq.
evdə qırcın qoparılandı. evdə əkmək bitmiş

ABARMAQ : Turuz Dictionary

aparmaq < albarmaq (alıb barmaq).
alıb gedmək.
uyqulamaq. işə tutmaq. tətbiq edmək.
keçmiş yasalar indi aparılamaz

ABARMAQ : Turuz Dictionary

qabarmaq. qabazaqlamaq. şişmək. öbgəmək. köpmək. köpəşmək. köpəşimək. qavzamaq. qovzamaq. qoğzamaq.
qaynamaq. qapnamaq. koppamaq. goppanmaq. qasnamaq. sişinmək. qabarmaq. qabazaqlamaq

ABARMAQ : Turuz Dictionary

aparmaq < albarmaq (alıb barmaq).
alıb gedmək.
uyqulamaq. işə tutmaq. tətbiq edmək.
keçmiş yasalar indi aparılamaz

ABARMAQ : Turuz Dictionary

qabarmaq. qabazaqlamaq. şişmək. öbgəmək. köpmək. köpəşmək. köpəşimək. qavzamaq. qovzamaq. qoğzamaq.
qaynamaq. qapnamaq. koppamaq. goppanmaq. qasnamaq. sişinmək. qabarmaq. qabazaqlamaq